PZO en BeFrank: Stel de premiepensioeninstelling open voor zzp’ers

BeFrank
31 aug 2011

Den Haag, 31 augustus 2011

De Vereniging Platform Zelfstandige Ondernemers (PZO) en BeFrank onderzoeken samen
hoe de premiepensioeninstelling (PPI) open gesteld kan worden voor zzp’ers. De
Nederlandse arbeidsmarkt telt inmiddels 722.000 zzp’ers, voor wie nu het pensioen vaak
niet goed is geregeld. Omdat het pensioenstelsel is ontworpen voor werknemers, moeten
zzp’ers uitwijken naar de individuele mogelijkheden in de ‘derde pijler’: verzekeringen en
spaarregelingen. PZO en BeFrank bepleiten dat zzp’ers ook hun pensioen in de tweede
pijler kunnen opbouwen, zodat voor deze groep mogelijkheid ontstaat om zich aan te
sluiten bij een collectieve en vrijwillige pensioenregeling.

De PPI is een nieuwe pensioenuitvoerder op de markt die premieregelingen kan aanbieden en
uitvoeren. De wens om een PPI te introduceren in Nederland is mede ontstaan vanuit de
gedachte om concurrentie te bevorderen op de Nederlandse pensioenmarkt. Omdat een PPI
alleen pensioenregelingen voor werknemers mag uitvoeren, is deze nu niet toegankelijk voor
collectieven van zelfstandige ondernemers. En dat terwijl de PPI zijn oorsprong vindt in een
Europese richtlijn, waar zelfstandigen specifiek wél in opgenomen zijn.

Esther Raars-Coster, voorzitter PZO, benadrukt waarom het van belang is om zelfstandigen ook
deze mogelijkheid te bieden. “Er moet meer innovatie komen, de mogelijkheden voor zzp’ers om
een goed pensioen op te bouwen zijn nu te beperkt. PZO maakt zich hard voor
pensioenregelingen die goed afgestemd zijn op de wensen van zzp’ers. Zzp’ers willen: flexibiliteit,
vrijwilligheid, toegankelijkheid en transparantie. PZO is geen voorstander van een verplichte
pensioenregeling voor ondernemers, zoals aansluiting bij een pensioenfonds, omdat dit niet past
bij het ondernemerschap. Vrijwilligheid blijft het uitgangspunt.”

Folkert Pama, directievoorzitter van BeFrank vult aan: “wij zijn de eerste premiepensioeninstelling
van Nederland.Met onze online dienstverlening heb je inzicht in de pensioenafspraken, de
pensioenbeleggingen, beleggingskosten en de ontwikkeling van je pensioen. Bovendien kan je
individuele keuzes maken en bepalen hoe je pensioen wordt belegd. Zo krijg je zelf de regie over
je eigen pensioen. Dit sluit goed aan bij de behoefte van zzp’ers. BeFrank kan en wil de zzp’er
bedienen bij de pensioenopbouw, maar mag dit alleen niet, omdat de wet nog aangepast moet
worden. Nu is de politiek aan zet om deze innovatie mogelijk te maken.”

Platform Zelfstandige Ondernemers (PZO)
Met meer dan 20.000 leden is de PZO de grootste belangenbehartiger voor zelfstandige
ondernemers zonder personeel. PZO behartigt de collectieve belangen van de leden in politiek
Den Haag. Daarnaast ondersteunt PZO haar leden met onder meer een juridische helpdesk en
andere ledendiensten, zoals collectieve verzekeringsarrangementen. De vereniging Platform
Zelfstandige Ondernemers is opgericht in 2002.

BeFrank
BeFrank, is de eerste premiepensioeninstelling van Nederland. Een nieuwe pensioenuitvoerder,
die de markt wil openbreken. BeFrank biedt collectieve pensioenen met individuele
beleggingskeuzes, tegen lage kosten. BeFrank biedt een eenvoudig product met heldere
communicatie en online dienstverlening.

Lees meer:
ZZP’er: Zelfstandige Zonder Pensioen