PPI – It’s not business as usual

BeFrank
20 mei 2011

Onlangs is het artikel “PPI IS TEN DODE OPGESCHREVEN” online verschenen. Pensioenexpert Richard Cok voert in zijn artikel enkele argumenten aan om zijn stelling een PPI is nieuwe wijn in oude zakken kracht bij te zetten. 

Zijn argumentatie is als volgt: bankverzekeraars proberen, middels het omarmen van de Premiepensioeninstelling (PPI), de PPI te gebruiken als ordinair distributiekanaal om de eigen huisfondsen te kunnen blijven vullen met pensioenpremie. Daardoor kunnen bankverzekeraars ongestoord doorgaan met grof geld verdienen. Daarbij zou het ontbreken aan transparantie. 

Zijn slotquote: “Banksparen, PPI – het is business as usual.” (klik hier voor het originele artikel van de heer Cok).

BeFrank kan zich niet vinden in de argumentatie van de heer Cok. De titel van dit stuk doet vermoeden dat de PPI oude wijn in nieuwe zakken is. Wellicht dat sommige partijen hiervoor kiezen, maar de markt en de klanten zullen dit niet accepteren. BeFrank kiest ervoor om het anders te doen. BeFrank biedt een duidelijk pensioen.

Het meest belangrijke argument van de heer Cok betreft het gebruik van huisfondsen. De PPI zouden gebruikt worden als ordinair distributiekanaal om de eigen huisfondsen te blijven vullen met pensioenpremie. “Bankverzekeraars kunnen zo ongestoord doorgaan met grof geld verdienen,” aldus de heer Cok. BeFrank biedt juist een breder pallet dan huisfondsen. Wij maken gebruik van minimaal 4 gerenommeerde fondshuizen. Bovendien, de LifeCycles die door BeFrank worden aangeboden zijn op basis van actief beheer en op basis van passief beheer. De werkgever bepaalt of er gebruik wordt gemaakt van indextrackers of actief beheerde fondsen. De gemiddelde TER van de actief beheerde LifeCycles ligt op 0,31% en de gemiddelde TER van de indexfondsen op 0,19% (innovatieve ETF’s van ThinkCapital). Van het onzichtbaar verstoppen van werkelijke kosten is bij ons geen sprake; van grof geld verdienen al helemaal niet.

BeFrank – not business as usual