Pensioenen mogen geen geheimen kennen

BeFrank
11 okt 2011

ITDS organiseerde voor de tweede keer een pensioenseminar. Net als vorig jaar werd samen met Govert Trouwborst (voormalig directielid Allianz) een boeiend programma samengesteld. Zij slaagden erin hun missie – een objectieve bijdrage te leveren aan de pensioendiscussies – waar te maken. Alleen al door de keuze van de sprekers. Zo werd op dezelfde dag enerzijds gepleit voor handhaving van het bestaande stelsel, maar dan ontdaan van alle zekerheden. Terwijl aan de andere kant innovatie in de ware zin van het woord de boventoon voerde bij de presentatie waarin de helderheid van een PPI centraal stond.

Dat de pensioenwereld wordt bevolkt door mensen en organisaties die er totaal verschillende meningen op na houden, is bekend. Maar het is boeiend
tijdens een bijeenkomst te ervaren hoe divers er naar de toekomst wordt gekeken. Er was geen groter contrast mogelijk dan tussen de eerste en de
laatste spreker. Jan Tamerus van PGGM verrichtte de aftrap en hij wierp zich op als pleitbezorger van het bestaande stelsel, maar dan omringd met de ‘slecht nieuws gesprekken’ die nodig zijn om het pensioenakkoord aan de deelnemers en gepensioneerden uit te leggen. De presentaties werden afgesloten door Folkert Pama die op gedreven wijze vertelde hoe hij met het nieuwe pensioenvehikel PPI de toekomst tegemoet gaat.

Lees hier een verslag van de presentatie van Folkert Pama op het ITDS congres