Pensioen te ingewikkeld?

BeFrank
8 mrt 2012

Het is slecht gesteld met het pensioenbewustzijn in Nederland. Opmerkelijk, want het pensioen is voor vele mensen het belangrijkste financiële product. Het is dus van belang om de relatie tussen mensen en hun pensioen te herstellen. Echter, wie gaat dit doen? En hoe?

Behoefte aan duidelijkheid
Jarenlang is verteld dat mensen zich geen zorgen hoefden te maken over hun pensioen. De stelling ‘Nederland heeft het beste pensioenstelsel van de wereld’ wekt vertrouwen en heeft Nederland in slaap gesust. Berichten over langer doorwerken en het korten van de pensioenen laat de mensen ontwaken uit een diepe slaap. Meer dan ooit is er behoefte aan transparantie over wat er gebeurt met de pensioenpremie.

Kunnen we pensioen nog uitleggen?
De pensioensector heeft wat uit te leggen: wat kost het pensioen mij en wat krijg ik ervoor terug? Een logische vraag voor het verkrijgen van inzicht in ieder financieel product. Het ontbreken van een eenvoudig antwoord stelt de sector voor een uitdaging. Zo worden alle kosten van een regeling vaak op een hoop geveegd. Het is daardoor onduidelijk welk deel van de premie bedoeld is voor de administratie, verzekeren of vermogensbeheer en hoeveel premie dan overblijft voor de opbouw van het pensioen. Daarbij zijn er in de aanvullende pensioenregelingen maar liefst 14 vormen van solidariteit te onderkennen. Wie is solidair met wie? En in welke mate? Kunnen we nog uitleggen hoe het werkt? Geen wonder dat het pensioenbewustzijn laag is.

Lees verder: Pensioen te ingewikkeld