Onenigheid en allemaal gelijk over PPI

BeFrank
25 okt 2010

De premiepensioeninstelling moet nog groen licht krijgen van de Eerste Kamer, maar over de toegevoegde waarde wordt nog flink gesteggeld.

Tim Burggraaf analyseert.

Binnen Europa is de pensioenmarkt flink in ontwikkeling. In 2003 zag de IORP het licht, een Europese pensioenfondsenrichtlijn die grensoverschrijdende activiteiten voor pensioenuitvoerders mogelijk maakt. Om de wetgeving te kunnen toepassen wordt in Nederland het pensioenstelsel in drie fasen aangepast. Met de introductie van de premiepensioeninstelling (PPI) werd de eerste stap gezet.

Lees hier het hele artikel.