Is de UPO bij een premieovereenkomst wel zinvol?

BeFrank
4 jan 2012

In Nederland dient een pensioenuitvoerder jaarlijks informatie te verstrekken aan deelnemers in de vorm van een Uniform Pensioenoverzicht (UPO). Deelnemers krijgen zo inzicht in hun pensioensituatie. De UPO maakt een financiële planning eenvoudiger en is dan ook goed voor de deelnemers. Echter in geval van premieregelingen is het inzicht in de werkelijke pensioensituatie beperkt. Is een UPO bij een premieregeling wel zo zinvol?

De hoogte van het uiteindelijke pensioen is voornamelijk afhankelijk van het verwachte rendement en de rentestand op de pensioendatum. In de UPO wordt, omwille van vergelijkbaarheid en uniformiteit gerekend met:

  1. een verwacht rendement van 4% voor het opbouwen van kapitaal tot aan de pensioendatum en
  2. een rekenrente van 4% voor de aankoop van pensioen op de pensioendatum.

De gehanteerde percentages zijn zeer bepalend voor de verwachtingen over de hoogte van het pensioen, echter niet gebaseerd op de daadwerkelijke beleggingen en ook niet op de daadwerkelijke rentestand. In de huidige tijden wordt door verzekeraars gerekend met een lagere rekenrente dan 4% rekenrente, namelijk ongeveer 3,35%. Dit betekent dat met deze rekenrente ongeveer 7% minder pensioen kan worden aangekocht dan dat blijkt uit de UPO. Er ontstaat dus geen reëel inzicht in de hoogte van het pensioen.

Daarbij is het verplicht om de UPO te verstrekken uiterlijk voor 30 september, waarbij de gegevens in de UPO zijn gebaseerd op het jaar ervoor. De UPO bevat dus gedateerde gegevens van soms wel negen maanden oud. Juist om deze reden heeft BeFrank al op 3 januari de UPO 2012 voor alle deelnemers beschikbaar gesteld. Echter zelfs dan zijn de gegevens gedateerd.

Realtime inzicht
Op een eenvoudige wijze zijn de genoemde punten niet in te voegen in de UPO. Daarom pleit BeFrank bij premieregelingen voor online communicatie op basis van realtime gegevens.

BeFrank geeft inzicht in de ontwikkeling van het pensioen door het tonen van de actuele waarde van de beleggingen. Ook heeft BeFrank een pensioenplanner ontwikkeld die de deelnemers inzicht geeft in de verwachte toekomstige ontwikkeling van het pensioen en de mate van risico. De vertaalslag van kapitaal naar pensioen wordt daarbij al door BeFrank gemaakt. Er wordt in de planner gerekend met het verwachte rendement van de daadwerkelijke beleggingen en de meest recente tarieven.

Door daarbij online inzicht te bieden in de uitkeringen in geval van arbeidsongeschiktheid en overlijden biedt BeFrank als het ware een dynamische UPO. Met deze moderne technieken en manier van communiceren is het verstrekken van de verplichte UPO bij een premieregeling eigenlijk niet meer zinvol.

Folkert Pama
Directievoorzitter BeFrank