BeFrank ontvangt ISAE-3402 type II rapport

BeFrank
12 mrt 2012

BeFrank heeft als eerste PPI in Nederland een ISAE-3402 type II Assurance rapport ontvangen. Hiermee toont BeFrank aan dat de pensioenuitvoering bij haar in goede handen is en de interne processen van hoge kwaliteit zijn.

In september 2011 ontving BeFrank al een ISAE-3402 type I rapport voor de opzet en het bestaan van de beheersmaatregelen die voor de uitvoering van haar diensten van belang zijn. Gedurende vijf maanden is de werking van deze beheersmaatregelen door PwC als onafhankelijke auditor getoetst, waarna het type II Assurance rapport is verstrekt.

Bas van Meegeren, directeur BeFrank: “Dit ISAE-3402 type II rapport is een krachtig signaal over de kwaliteit en betrouwbaarheid van onze processen. Een fantastische prestatie. Als je dit kunt realiseren binnen acht maanden na aanvang van de dienstverlening, zegt dat veel over de organisatie en de inzet van de medewerkers.

Folkert Pama, directievoorzitter BeFrank: “Als nieuwe speler op de markt bieden we hoogwaardige dienstverlening. Het ISAE 3402 type II rapport is een bewijs van kwaliteit. BeFrank richt zich met haar dienstverlening niet alleen op haar eigen PPI. De moderne infrastructuur en de beschikbare kennis en ervaring van BeFrank stellen we ook beschikbaar als ‘whitelabel’-dienst voor andere partijen. Met het verkrijgen van het type II rapport tonen we aan dat professionele partijen voor de uitbesteding van hun dienstverlening prima terecht kunnen bij BeFrank.”

Wat betekent certificering volgens de ISAE-3402 standaard?
De wereldwijde ISAE-3402 standaard is de “opvolger” van de SAS 70 standaard en geeft een oordeel over de opzet (type I) en werking (type II) van de interne processen en beheersmaatregelen die zijn getroffen om de kwaliteit van de dienstverlening te borgen. De beheersmaatregelen zijn verspreid over de gehele organisatie, zoals: contractbeheer, pensioenadministratie, beleggingen, toegangscontrole, dagelijkse operatie monitoring en incident management.

Over BeFrank
BeFrank is de eerste premiepensioeninstelling (PPI) van Nederland en bundelt de online kracht van BinckBank met de pensioenkennis van Delta Lloyd. Het resultaat is een frisse, nieuwe pensioenuitvoerder op de Nederlandse markt. BeFrank is winnaar van de prijs ‘Pensioenproduct van het jaar’ en biedt een duidelijk pensioen tegen lage kosten. BeFrank legt zich toe op de uitvoering van beschikbare premieregelingen in de tweede pijler.