BeFrank bestaat 1 jaar. Wat zijn de ervaringen?

BeFrank
27 jun 2012

Een jaar geleden hebben de Nederlandsche Bank (DNB) en de Autoriteit Financiële Markten (AFM) een vergunning verleend aan BeFrank, de eerste premiepensioeninstelling (PPI) van Nederland. Met de komst van acht PPI’s in één jaar is de markt voor pensioenen op basis van een beschikbare premieregeling een vechtersmarkt geworden.

Het onderzoek van Motivaction onder adviseurs (juni 2012) bevestigt dit. De pensioenmarkt is flink in beweging. Door onder andere het huidige economische klimaat worden de traditionele regelingen steeds minder goed houdbaar. Adviseurs zien een beweging van gegarandeerde regelingen naar premieregelingen, omdat werkgevers de kosten beheersbaar willen houden.

Uit het onderzoek van Motivaction blijkt tevens dat adviseurs de voorkeur geven aan simpele en transparante pensioenregelingen die goed uit te leggen zijn aan de klant. PPI’s zijn het antwoord op de behoefte aan vernieuwing en innovatie, in een markt waar de gevestigde orde neigt vast te houden aan traditionele pensioenregelingen.

Folkert Pama, directievoorzitter van BeFrank: “We zijn met open armen op de pensioenmarkt ontvangen en herkennen de behoefte aan innovatie en heldere communicatie. Ook het belang van een krachtige distributie is groot. Daarom zijn we blij dat uit het onderzoek van Motivaction een hoge waardering blijkt voor BeFrank op de gebieden: scherpe prijs, relatiebeheer, heldere deelnemerscommunicatie, administratieve performance en efficiëntie.

De markt heeft behoefte aan een moderne manier van pensioen uitvoering. Zo hebben vele bedrijven, groot en klein, voor een pensioen bij BeFrank gekozen, waaronder: OC&C Strategy Consultants, Brunel, Bol.com en onlangs Accor Hotels.

Dit alles is een bevestiging om de ingeslagen weg te continueren. Door de dynamiek op de pensioenmarkt vinden wij het van groot belang om te blijven innoveren en ontwikkelen.”

Over BeFrank
BeFrank is de eerste premiepensioeninstelling (PPI) van Nederland en bundelt de online kracht van BinckBank met de pensioenkennis van Delta Lloyd. Het resultaat is een frisse, nieuwe pensioenuitvoerder op de Nederlandse markt. BeFrank is winnaar van de prijs ‘Pensioenproduct van het jaar’ en biedt een duidelijk pensioen tegen lage kosten. BeFrank legt zich toe op de uitvoering van beschikbare premieregelingen in de tweede pijler.

Meer informatie over BeFrank