DB of DC?

BeFrank
15 feb 2012

Met de komst van het pensioenakkoord en PPI’s laait de discussie weer op tussen de pensioensystemen DB en DC. Zorgt het collectieve aspect van DB voor meer efficiency?

Collectief met individuele kenmerken
Zowel bij DB als bij DC wordt het nabestaandenpensioen en het risico op arbeidsongeschiktheid geregeld binnen de collectiviteit. Deze risico’s worden daarmee gezamenlijk gedragen. Ook bij DC worden de uitkeringen gegarandeerd. Tot zover bestaat er geen verschil tussen DB en DC. Het ouderdomspensioen wordt wel individueel opgebouwd bij een DC-regeling. “Door zorgvuldig te beleggen kunnen de bijbehorende risico’s uitstekend zelf gedragen worden,” aldus Folkert Pama, directievoorzitter van BeFrank. Dit kan op een uiterst efficiënte manier.

Hoe werkt dat?
Bij BeFrank krijgt iedere werknemer zijn eigen pensioenrekening. Met een modern beleggingsplatform worden de beleggingen verdeeld naar de werknemers. De pensioenpremies worden belegd volgens het lifecycle-principe. Hierdoor zijn er maar een beperkt aantal beleggingscategorieën. Per beleggingscategorie worden de transacties verzameld, zodat er slechts enkele transacties per maand nodig zijn. Zodoende hoeven geen aan- en verkoopkosten aan werknemers berekend te worden. Bovendien wordt gebruik gemaakt van institutionele fondsen waardoor schaalvoordelen optimaal zijn.

Een PPI biedt efficiency
Het kiezen voor een PPI als pensioenuitvoerder biedt enkele extra voordelen. Met de nieuwe en moderne infrastructuur van BeFrank is er geen sprake van legacy in de systemen en zijn de doorloop- en verwerkingstijden kort. Bovendien zijn de governance-eisen voor een PPI lager dan bij een traditionele uitvoerder, omdat de PPI geen verzekerings- en beleggingsrisico’s mag lopen. Hierdoor is de organisatie bijzonder efficiënt.

De wijze waarop BeFrank de organisatie en de beleggingen heeft ingericht zorgt ervoor dat de schaalvoordelen van een collectiviteit behouden worden, waardoor er sprake is van een efficiënte uitvoering tegen lage kosten.