BeFrank ontvangt kwaliteitskeurmerk

BeFrank
13 okt 2011

BeFrank, de eerste premiepensioeninstelling (PPI) van Nederland heeft een ISAE-3402 type I mededeling ontvangen. Hiermee toont BeFrank aan dat de pensioenuitvoering bij haar in goede handen is en dat de interne processen van hoge kwaliteit zijn.

Folkert Pama, directievoorzitter BeFrank: “We zien dat BeFrank in de markt wordt omarmd en is geaccepteerd als nieuwe aanbieder op de pensioenmarkt. Als je als nieuwkomer op de pensioenmarkt een volwaardige speler wilt zijn, moet je meer bieden dan alleen een goed product. Ook je processen en dienstverlening moeten in orde zijn. Met het verkrijgen van de ISAE-3402 type I geven we hier invulling aan.”

Bas van Meegeren, directeur BeFrank: “Uiteraard is de ISAE-3402 mededeling een mooie erkenning. BeFrank heeft de beheersmaatregelen in kaart gebracht die voor de uitvoering van onze diensten van belang zijn. Nu de type I binnen is, gaan we voor de type II waarbij over een periode van minimaal zes maanden de werking van de beheersmaatregelen wordt getoetst. Daarmee blijft BeFrank investeren in de kwaliteit van onze dienstverlening.”

Wat betekent certificering voor de ISAE-3402 standaard?
De wereldwijde ISAE-3402 standaard is de “opvolger” van de SAS 70 standaard en geeft een oordeel over de opzet (type I) en werking (type II) van de interne processen en beheersmaatregelen die zijn getroffen om de kwaliteit van de dienstverlening te borgen. Meer dan 150 beheersmaatregelen zijn getoetst. De beheersmaatregelen zijn verspreid over de gehele organisatie, zoals: contractbeheer, pensioenadministratie, beleggingen, toegangscontrole, dagelijkse operatie monitoring en incident management.

Over BeFrank
BeFrank is de eerste premiepensioeninstelling (PPI) van Nederland en bundelt de online kracht van BinckBank met de pensioenkennis van Delta Lloyd. Het resultaat is een frisse, nieuwe pensioenuitvoerder op de Nederlandse markt. BeFrank biedt een duidelijk pensioen en tegen lage kosten. BeFrank legt zich toe op de uitvoering van beschikbare premieregelingen in de tweede pijler.