Beleggingskeuzes

Beleggingskeuzes

Het product van BeFrank is eenvoudig en biedt keuze waar het waarde toevoegt. Met twee keuzes bepaalt de werkgever de hoofdlijnen van de pensioenregeling voor haar werknemers.

1. De mate van vrijheid van beleggen

De werkgever bepaalt de keuzevrijheid van haar werknemers bij het beleggen. Er zijn drie keuzemogelijkheden:

 • Geen beleggingsvrijheid
 • Beperkte beleggingsvrijheid
 • Uitgebreide beleggingsvrijheid
Geen beleggingsvrijheid:

Bij deze keuzemogelijkheid bouwen uw medewerkers pensioen op binnen de neutrale lifecycle.

Beperkte beleggingsvrijheid:

Uw medewerkers kunnen naast de neutrale lifecycle ook kiezen voor de defensieve of offensieve lifecycle. Dit kunnen zij doen door een profielbepaler in te vullen. Daaruit volgt een risicoprofiel. Wij adviseren werknemers altijd te kiezen voor de lifecycle die past bij het risicoprofiel.

Uitgebreide beleggingsvrijheid:

Als de werkgever kiest voor deze optie, dan hebben werknemers de mogelijkheid om 1 van de 3 lifecycles te kiezen (offensief, neutraal,defensief) of zelf het pensioengeld te beleggen. Werknemers die tijdelijk geen beleggingsrisico willen lopen ontvangen een rentevergoeding over het saldo op hun persoonlijke pensioenrekening. Werknemers kunnen online een profielbepaler in te vullen. Hieruit volgt een risicoprofiel. We adviseren de werknemers te kiezen voor de lifecycle die past bij het risicoprofiel.

2. Actief of passief beheerde fondsen

Naast de beleggingsvrijheid, bepaalt de werkgever of de beleggingen actief of passief worden beheerd.

 • Actief beheer: de lifecycles zijn opgebouwd uit mixfondsen van NN Investment Partners.
 • Passief beheer: de lifecycles zijn opgebouwd uit indextrackers.

Selectiecriteria fondsassortiment

Bij BeFrank kiezen wij voor een goed gespreid assortiment met een overzichtelijk aantal fondsen.

 • We werken met gerenommeerde fondshuizen. Daarbij hanteren wij de volgende criteria:
 • Fondsen moeten zowel actief als passief beheerde fondsen zijn;
 • We betalen geen distributievergoeding;
 • We ontvangen op geen enkele wijze een vergoeding van het fondshuis om een bepaald fonds in het assortiment op te nemen;
 • De performance moet in lijn zijn met de door het fonds vastgestelde benchmark;
 • Fondsen moeten dagelijks verhandelbaar zijn, rechtstreekse orderverwerking- en lage transactiekosten hebben.