BeFrank klaar voor het nieuwe pensioenstelsel

Na tien jaar onderhandelen ligt er een nieuw pensioenstelsel. Hiermee is een belangrijke stap gezet richting een meer toekomstbestendig pensioen. BeFrank is blij dat het pensioenstelsel richting een individueel en persoonlijk pensioen gaat. Wij hebben al tien jaar ervaring met individuele pensioenpotjes en individuele mogelijkheden. Ook bieden we voor een deel van de portefeuille al een vlakke premie aan. In de verdere uitwerking is nog wel aandacht en een goede oplossing nodig voor een aantal onderwerpen. Wat gaat het pensioenakkoord voor u betekenen? Wij hebben het voor u op een rij gezet.

Wat betekent het pensioenakkoord voor u

  • In de periode tussen 1 januari 2022 en uiterlijk 1 januari 2026 moet uw pensioenregeling aangepast zijn.
  • Er komt één leeftijdsonafhankelijke vlakke premie. Dit heeft vooral een negatieve impact op oudere werknemers. De overgang naar deze vlakke premie moet op dit moment nog nader uitgewerkt worden. De exacte invulling is nog onzeker.
  • Voor werknemers in een bestaande premieregeling mag de stijgende premie gehanteerd blijven.
  • U kunt ook kiezen voor een regeling met een vlakke premie, waarbij bestaande werknemers worden gecompenseerd.
  • Voor nieuwe werknemers moet een nieuwe pensioenregeling met vlakke premie worden afgesproken. De hoogte van de fiscaal maximale vlakke premie is op dit moment nog niet bekend.
  • Arbeidsmobiliteit van oudere werknemers is een aandachtspunt. Als deze groep wisselt van baan, zullen zij in een nieuwe regeling met een vlakke (vaak lagere) premie vallen. Dit heeft een lager pensioen tot gevolg.
  • Pensioenuitvoerders mogen in hun beleggingsbeleid standaard voorsorteren op een variabele uitkering (doorbeleggen).

Wij houden u op de hoogte
Zodra er relevant nieuws is over de uitwerking van het pensioenakkoord informeren wij u hierover. Ondertussen raden wij u aan in gesprek te gaan met uw adviseur over de gevolgen van het pensioenakkoord.

Ook interessant
Werkgevers en werknemers in een premieregeling dreigen het kind van de rekening te worden

Pensioenakkoord met een zure nasmaak