Afkopen van kleine pensioenen

In 2019 is de wet aangepast waardoor kleine pensioenen niet langer mogen worden afgekocht. Een klein pensioen is een pensioen tussen de € 2 en € 503,35 per jaar in 2021 (in 2020 € 497,27). Afkopen betekent dat pensioen in één keer wordt betaald. U krijgt dan in de toekomst géén maandelijks pensioen meer.

Automatische waardeoverdracht kleine pensioenen
Kleine pensioenen worden vanaf 2020 automatisch overgedragen naar uw huidige pensioenuitvoerder. Dit heet waardeoverdracht. Op deze manier blijft uw pensioengeld ook echt waarvoor het is bedoeld: uw maandelijkse inkomen voor later.

Heeft u een pensioen dat hoger is dan € 503,35 per jaar dan kunt u dat laten staan of meenemen naar uw nieuwe pensioenuitvoerder als u van baan wisselt.

> Lees meer over waardeoverdracht bij een nieuwe baan

Een pensioen lager dan € 2 op jaarbasis komt te vervallen en wordt niet overgedragen. Dit is wettelijk bepaald. BeFrank heeft ervoor gekozen de waarde van deze pensioenen over te maken aan de Stichting De Noordzee.