Verzekeringen

Naast de pensioenopbouw is het voor uw klant mogelijk om bij BeFrank verzekeringen af te sluiten die uitkeren in geval van overlijden en/of arbeidsongeschiktheid van zijn werknemers. Mocht er iets met een werknemer gebeuren, dan komt, dankzij deze verzekeringen, het pensioen van die werknemer of de nabestaanden niet in gevaar. De verzekeringen zijn optioneel, dus de werkgever is niet verplicht de risico’s te verzekeren.