Pensioenleeftijd 68

Om pensioenregelingen betaalbaar te houden hebben sociale partners enige jaren geleden het pensioenakkoord gesloten. Daarin is afgesproken de pensioen- en AOW-leeftijd te verhogen en mee te laten stijgen met de ontwikkeling van de levensverwachting. Eind 2016 kondigde de overheid aan dat de pensioenrichtleeftijd op 1 januari 2018 omhoog gaat van 67 naar 68 jaar. Ook de trapsgewijze stijging van de AOW-leeftijd is aangepast. Deze stijgt in 2022 naar 67 jaar en drie maanden.

Bekijk hier de staffels voor 2019

Wat betekent dit voor pensioenregelingen?
Door de wijziging van de richtpensioenleeftijd wordt per 1 januari 2018 de maximale pensioenopbouw voor pensioenregelingen ook aangepast. Het maximale opbouwpercentage dat nu geldt bij pensioenleeftijd 67, gaat gelden voor 68 jaar. De maximale pensioenopbouw bij beschikbare premieregelingen is afgeleid van de pensioenopbouw van een middelloonregeling. De maximaal toegestane beschikbare premiepercentages gaan daarom per 1 januari 2018 iets omlaag.

Wat betekent dit voor uw relaties?
Uw relaties ontvangen van ons een voorstel om de pensioenleeftijd aan te passen naar 68 jaar. Dit voorstel is erop gericht om de gevolgen van de wettelijke wijzigingen voor de pensioenopbouw te beperken. Hierdoor blijft de pensioenregeling zo veel mogelijk in lijn met de oorspronkelijke afspraken. Klik hier voor meer informatie over hoe de regelingen aangepast kunnen worden.

Planning
Om ervoor te zorgen dat alle pensioenregelingen per 1 januari 2018 voldoen aan de aangepaste wet- en regelgeving zijn wij gestart met de voorbereidingen. In mei informeren wij klanten over deze aanstaande veranderingen. Direct na de zomer volgt het voorstel. Na de verwerking van de aanpassingen informeren wij de betreffende deelnemers over de gewijzigde regeling. Uiterlijk maart 2018 is alles afgerond.

Heeft u nog vragen?
Neem gerust contact op met uw pensioenconsultant bij BeFrank.