Pensioenregelingen

BeFrank biedt een collectief pensioen, op basis van beschikbare premieregelingen. Dit noemen we ook wel de Defined Contribution- of DC-regeling.

Onze pensioenregeling

Ons pensioen is geschikt voor werkgevers met meer dan 25 werknemers. De werknemer bouwt zelf kapitaal op met premie die betaald wordt door hem en zijn werkgever. Van die premie gaan geen verborgen kosten af: 100% wordt belegd binnen onze lifecycles. Afhankelijk van de gekozen beleggingsvrijheid kan de werknemer ook zelf beleggen of sparen.

Naarmate de pensioenleeftijd nadert, beleggen wij de pensioenpremie minder risicovol. Zo ontstaat er meer zekerheid over de uiteindelijke omvang van het pensioen. Als de werknemer de AOW-leeftijd bereikt, kan hij pensioen aankopen bij een verzekeraar naar keuze. Hier vindt u alle kenmerken en mogelijkheden van onze pensioenregeling op een rij.

Netto pensioenregeling

Werknemers met een salaris hoger dan € 100.000 per jaar kunnen op vrijwillige basis netto pensioen opbouwen bij BeFrank. De premie wordt namens de werknemer betaald door de werkgever, uit het netto salaris. Hiermee wordt vermogen opgebouwd in de tweede pijler. Voordeel voor de werknemer is dat hij op deze manier geen belasting hoeft te betalen over de waarde van dit netto pensioen in box 3. Voor de uitkering moet gewoon een pensioenuitkering worden gekocht. De uitkeringen van dit pensioen worden niet belast. De grens van het netto pensioen wordt jaarlijks aangepast en bedraagt voor 2021 € 112.189. De werknemer kan er bovendien voor kiezen om een verzekering af te sluiten voor het partnerpensioen boven deze grens.

Waarom de netto pensioenregeling van BeFrank adviseren?

  • Het maakt pensioenopbouw mogelijk die past bij de levensstandaard van de werknemer;
  • Het maakt een nabestaandendekking mogelijk die past bij de levensstandaard van de partner;
  • Deelname is vrijwillig;
  • De opbouw is vrijgesteld voor inkomstenbelasting in box 3;
  • Het wordt beschermd door de Pensioenwet.