Stappenplan Pensioenaangifte

Als u aansluit op de pensioenaangifte van BeFrank, doorlopen we drie stappen. Per stap lichten we toe hoe deze in zijn werk gaan.

Stap 1 aansluiten

In deze stap zijn u, de salarissoftware partij en BeFrank betrokken. We overleggen met elkaar welke mogelijkheden er zijn om aan te sluiten op de pensioenaangifte. Bijvoorbeeld vanaf welk moment we de aansluiting kunnen realiseren. Het is mogelijk dat er een aanpassing gedaan moet worden in uw pakket van de salarissoftwarepartij of de administratieve inrichting van uw pensioencontract bij BeFrank, ook dit wordt besproken. Tot slot maken we concrete afspraken over de inrichting en de te nemen vervolgstappen.

Stap 2 inrichten pensioenaangifte

In deze stap realiseren we een werkende pensioenaangifte. Er vindt een uitwisseling van gegevens plaats:

  • U of uw salarissoftware partij ontvangt van ons een samenvatting van alle belangrijke parameters van uw pensioenregeling bij BeFrank. Deze informatie is nodig om de pensioenaangifte correct in te regelen in de salarissoftware.
  • Wij ontvangen graag van u informatie over het aantal loonbedrijven, de loonheffingennummers, de contactpersoon voor de pensioenaangifte in uw organisatie en het nummer inkomstenverhouding van alle deelnemers.

De salarissoftware partij configureert op basis van deze informatie het onderdeel pensioenaangifte in de software. Wij richten vervolgens onze administratie in om de pensioenaangifte te kunnen verwerken. Na de configuratie wordt de verbinding tussen de salarisadministratie en BeFrank getest.

Wij toetsen of de verbinding en de aanlevering correct en volledig is. Als alles werkt conform de afgesproken wensen en specificaties, start de aanlevering van mutaties via de pensioenaangifte. Het algemeen wijzigingsformulier komt hiermee te vervallen.

Stap 3 start pensioenaangifte

Vanaf nu start de pensioenaangifte. U genereert de pensioenaangifte vanuit uw salarisadministratie op hetzelfde moment als de loonaangifte en stuurt deze naar ons op. Wij verwerken vervolgens de pensioenaangifte automatisch en geven een terugkoppeling op gegevens die niet verwerkt kunnen worden. Wij vragen u dan een correctie aangifte te sturen.

Interesse of vragen?

Heeft u interesse of heeft u vragen over de pensioenaangifte? Neem dan gerust contact op met één van onze relatiebeheerders van de afdeling relatiebeheer.