Aansluiten op de pensioenaangifte

In vier stappen aansluiten op de pensioenaangifte bij BeFrank. Pensioenaangifte

Stap 1: Toetsing mogelijkheden

Stappenplan pensioenaangifte

Stap 2 aansluiten

In deze stap overleggen we de specifieke mogelijkheden om aan te sluiten. Dit resulteert in een gezamenlijk akkoord over de aansluiting op pensioenaangifte. Verder maken we afspraken over de inrichting en de vervolgstappen. De werkgever, salarissoftware partij en BeFrank zijn hierbij betrokken.

Stap 3 inrichten pensioenaangifte

Doel van deze stap is de realisatie van een werkende pensioenaangifte.

  • Samenstellen informatie en voorbereiden administratie. BeFrank levert informatie aan over uw pensioenregeling bij de salarissoftware partij. Verder bereidt BeFrank haar eigen administratie voor op de pensioenaangifte.
  • Vervolgens configureert de salarissoftware partij op basis van deze informatie het onderdeel pensioenaangifte in de software
  • Na configuratie wordt de verbinding tussen de salarisadministratie en BeFrank getest.
  • BeFrank toetst of de aanlevering correct en volledig is.
  • Als alles werkt conform de afgesproken wensen en specificaties, start de aanlevering van mutaties via de pensioenaangifte. Het algemeen wijzigingsformulier komt hiermee te vervallen.

Stap 4 start pensioenaangifte

Vanaf nu start de pensioenaangifte. U genereert de pensioenaangifte conform de loonaangifte en stuurt deze naar BeFrank. BeFrank verwerkt de pensioenaangifte automatisch en geeft een terugkoppeling op eventuele gegevens die niet verwerkt kunnen worden. Wij vragen u dan een correctie aangifte te sturen.

Interesse of vragen?

Neem dan gerust contact op met één van onze pensioenaangifte specialisten van de afdeling relatiebeheer.