Aansluiten op doorbeleggen

Door de Wet verbeterde premieregeling die 1 september in is gegaan, is de mogelijkheid tot doorbeleggen na pensioendatum ontstaan. Bij een variabele pensioenuitkering wordt (een deel van) het pensioenkapitaal na de pensioendatum nog belegd. Doorbeleggen geeft werknemers kans op een hoger pensioen en maakt de hoogte van de pensioenuitkering minder afhankelijk van de marktrente op één moment.

Waarom nieuwe lifecycles?
Als voor doorbeleggen gekozen wordt, is het goed hier al tijdens de pensioenopbouw rekening mee te houden. De beleggingshorizon verandert hier immers door. Daarom heeft BeFrank nieuwe lifecycles ontwikkeld met een aangepaste risicoafbouw. Op deze manier sluit de beleggingsmix voortdurend aan op het risicoprofiel.

Hoe zien de lifecycles eruit?
Binnen alle huidige lifecycles kan de risicoafbouw aangepast worden richting de pensioendatum. Dat kan op de volgende manieren:
Niet doorbeleggen na pensioendatum
Deze lifecycle bouwt het aandeel zakelijke waarden volledig af tot een jaar voor pensioendatum
Defensief doorbeleggen na pensioendatum
Deze lifecycle bouwt het aandeel zakelijke waarden af tot 20% op pensioendatum
Neutraal doorbeleggen na pensioendatum
Deze lifecycle bouwt het aandeel zakelijke waarden af tot 30% op pensioendatum
Offensief doorbeleggen na pensioendatum
Deze lifecycle bouwt het aandeel zakelijke waarden af tot 40% op pensioendatum

Voor de Neutrale Lifecycle ziet dat er als volgt uit:

lifecycle-doorbeleggen

 

Individuele voorkeur
De nieuwe lifecycles bieden veel mogelijkheden voor werknemers om de pensioenopbouw op individuele voorkeur voor risico’s af te stemmen. Zo is het goed mogelijk dat een werknemer voorafgaand aan de pensioendatum een offensief risicoprofiel heeft, maar na pensioendatum minder risico kan of wil lopen. Tegelijkertijd is er wel de wens om na pensioendatum nog enigszins te kunnen profiteren van gunstige marktontwikkelingen. In die situatie kan hij kiezen voor een offensieve lifecycle, gericht op defensief of neutraal doorbeleggen.

Keuzemoment
De keuze voor doorbeleggen kan op elk moment gemaakt worden. Dit is ook voor jonge werknemers relevant om op die wijze toch inzicht te krijgen in de mogelijke opbrengsten daarvan op pensioendatum. Het is aan te bevelen om de keuze tijdig te maken, in ieder geval vóór het startmoment van risicoafbouw in de lifecycle. Vanaf dat moment gaat de risicoafbouw immers daadwerkelijk afwijken. Op de pensioendatum kan de werknemer bij een aanbieder naar keuze de gewenste pensioenuitkering aankopen. BeFrank zelf biedt geen uitkeringsproducten aan.

Begeleiden werknemers
Om deze keuze te kunnen maken is de profielbepaler op de persoonlijke pensioenpagina uitgebreid met vragen over de risicobereidheid na pensioendatum. Daar komt naast een risicoprofiel voor de pensioenopbouw straks ook een risicoprofiel voor na pensionering en de best passende lifecycle uit. In de pensioenplanner kan bovendien het effect van doorbeleggen op het verwachte pensioen bekeken worden. De keuze kan direct online doorgegeven worden.

Communicatie
Naast de introductiecommunicatie zullen deelnemers op meerdere momenten tijdens de pensioenopbouw worden aangemoedigd om in te loggen en de profielbepaler in te vullen. Belangrijke communicatiemomenten zijn vlak voor het startmoment van de risicoafbouw en voor pensionering.