Verbeterde lifecycles

We willen dat werkgevers een zo goed mogelijk pensioen kunnen aanbieden aan hun werknemers. Daarom beleggen we de pensioenpremie van werknemers op basis van de lifecycle-methode en toetsen we jaarlijks ons beleggingsaanbod aan de economische marktomstandigheden. Daarnaast checken we regelmatig of de beleggingsmix nog past bij het risicoprofiel van de werknemers.

Samenstelling lifecycles
Naar aanleiding van onze jaarlijkse toetsing gaan we onze lifecycles verder verduurzamen en de risico-rendementsverhouding verder optimaliseren. Dit doen wij door een van de fondsen te vervangen voor een nieuw duurzaam fonds en de beleggingscategorieën zo samen te stellen dat ze weer beter aansluiten bij de huidige marktomstandigheden. In onderstaand schema ziet u hoe de verbeterde lifecycles zijn samengesteld.

Bekijk hier de onderliggende fondsen

Keuzes voor de werkgever
Werkgevers kiezen een standaard lifecycle uit 3 beleggingsstijlen (passief, actief of duurzaam) en uit 3 risicoprofielen (defensief, neutraal en offensief). Werknemers kunnen daar altijd van afwijken.

Keuzes voor de werknemers
Werknemers hebben verschillende keuzes om de lifecycles nog beter aan te laten sluiten op hun persoonlijke situatie. Zo kunnen werknemers kiezen uit de beleggingsstijlen: passief, actief, en duurzaam. Daarnaast kunnen ze kiezen uit de risicoprofielen: zeer defensief, defensief, neutraal, offensief en zeer offensief. Zo kan het beleggingsprofiel nog beter aansluiten bij de persoonlijke situatie van de werknemer.

Standaard bouwen we de risicovolle beleggingen zo ver mogelijk af wanneer de pensioenleeftijd nadert. Dit zorgt voor een meer vaste pensioenuitkering. Uw werknemer kan ook besluiten het beleggingsrisico meer of minder te laten afbouwen zoals in het plaatje hieronder in beeld is gebracht.

 

Bij het afbouwen van het risico heeft een werknemer verschillende keuzes:

  • Afbouwleeftijd kiezen
    Standaard bouwen we de risicovolle beleggingen af tot de (verwachte) AOW-leeftijd van de individuele werknemer. De werknemer kan hiervan afwijken en als eindleeftijd voor de afbouw kiezen voor de pensioenleeftijd in de pensioenregeling.
  • Afbouwpercentage kiezen
    Standaard bouwen we het risico geleidelijk zo ver mogelijk af. Maar een werknemer kan zelf kiezen om het beleggingsrisico minder ver te laten afbouwen tot 15%, 30%, 45% of 60%. Hoe langer wij deels risicovol beleggen, hoe meer het pensioenkapitaal kan groeien. Maar de resultaten van deze beleggingen kunnen ook tegenvallen.