Beleggen in lifecycles

We beleggen de pensioenpremie van werknemers op basis van de lifecycle-methode. Dit betekent dat we rekening houden met hun leeftijd. We concentreren ons op rendement als dat kan en op zekerheid wanneer de pensioenleeftijd nadert.

Naarmate de pensioenleeftijd dichterbij komt, veranderen wij de beleggingsmix, zodat we het beleggings- en renterisico beheersen. Zo zorgen we voor steeds meer zekerheid over de uiteindelijke omvang van het pensioen.

Gewenste mate van beleggingsrisico
Bij BeFrank beperken we het beleggingsrisico niet alleen, we geven ook inzicht in de risico’s.Juist omdat de werknemer risico loopt, vinden wij het belangrijk dat hij zelf inzicht heeft in – en invloed op – beleggingsbeslissingen. Werknemers kunnen bij BeFrank kiezen uit drie vormen van lifecycle beleggen: neutraal, defensief of offensief. Vanaf 2019 zijn ook de risicoprofielen zeer defensief en zeer offensief beschikbaar bij nieuwe en verlengde pensioenregelingen.

Age Styling
Wat is dat eigenlijk? Age Styling is in het kort de beleggingen afstemmen op de gewenste pensioenleeftijd. Het is voor de meeste werknemers nu al duidelijk dat de werkelijke pensioenleeftijd later zal zijn dan in de pensioenregeling is vastgelegd. Voor een optimale pensioenopbrengst is het daarom verstandig om het afbouwmoment naar een later moment te verschuiven, bij voorkeur de verwachte AOW-leeftijd. Op deze manier kan de deelnemer zijn pensioen beter toespitsen op zijn persoonlijke situatie. Dit noemen wij Age Styling.

Aansluiten op doorbeleggen
Door de Wet verbeterde premieregeling die 1 september in is gegaan, is de mogelijkheid tot doorbeleggen na de pensioendatum ontstaan. Bij een variabele pensioenuitkering wordt (een deel van) het pensioenkapitaal na de pensioendatum nog belegd. Doorbeleggen geeft werknemers kans op een hoger pensioen en maakt de hoogte van de pensioenuitkering minder afhankelijk van de marktrente op één moment. Als voor doorbeleggen gekozen wordt, is het goed hier al tijdens de pensioenopbouw rekening mee te houden. De beleggingshorizon verandert hier immers door. Daarom heeft BeFrank lifecycles ontwikkeld met een aangepaste risicoafbouw. Op deze manier sluit de beleggingsmix voortdurend aan op het risicoprofiel. Deze lifecycles zijn vanaf eind januari 2017 beschikbaar.

Zelf beleggen
 Als de werknemer zelf wil beleggen, kan hij kiezen uit meerdere beleggingsfondsen van verschillende gerenommeerde fondshuizen als BlackRock, Schroders en Northern Trust.

Al deze keuzes kunnen werknemers zelf maken en online doorgeven op hun persoonlijke pensioenpagina bij BeFrank.